×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
MAZERET SINAVI DUYURUSU
  • Üniversitemiz Ön Lisans Ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinin 16. Maddesi (Ç) fıkrası gereğince, “Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır.”
  • Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerimizin alttaki linkten mazeret formunu doldurarak mazeretini gösterir belge ile birlikte Okulumuz Yazı İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Mazeret Sınavları 31 Mayıs 2023- 02 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi ve sınav tarih ve saatleri daha sonra Yüksekokulumuz Web sayfasında ilan edilecektir.


             
Mazeret Formu için    TIKLAYINIZ10 Mayıs 2023 Çarşamba