×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MİSYON VE VİZYON
MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Meslek Yüksekokulları arasında, Türkiye’de önde gelen paydaşların gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve tecrübeye sahip kalifiye eleman yetiştiren, alanında mezunları tercih edilen öncü bir meslek yüksekokulu olmaktır.

VİZYON

Yenilikçi ve yüksek kaliteli ön lisans eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetlerle desteklenmiş tecrübe ve pratiğe dayanan bilgi birikimli, kişiler ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak bireyler yetiştirmek; toplum ve sanayide eksiklik duyulan ara elaman ihtiyacını karşılamak; teknik bilgi beceri ve bilimsel düşünceyle donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir.