×
TUR
KAYÜ Anasayfa
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
ORGANİK TARIM

 Kuruluş

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 26/04/1995 tarih ve 8774 yüksek Öğretim Kurul kararı ile Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.

Organik Tarım Programı

Organik Tarım Programının amacı; Organik tarımda doğa, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarıma yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen meslek elemanı yetiştirmektir.

Kazanılan derece

Mezunlar "Organik Tarım Teknikeri" unvanını kazanmaktadır.

Program Profili

Organik Tarım Programı; Organik tarımın temel prensiplerini öğrenmek, uygulamak ve bu alanda nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahip olabilen ara elemanlar hazırlamaktır. Söz konusu program ile konusuna hakim ve günün gelişen teknolojilerini bilen ve onları uygulayabilen; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmesinde beceri sahibi olan, tekniğine uygun depolanması ve bu ürünlerin satışı sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek için doğa, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarıma yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlayan gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı, liderlik ve yöneticilik basamaklarında yer alabilecek, kamu kurumları ve özel sektörde istihdam edilmek üzere, nitelikli Organik Tarım Teknikerleri yetiştirilmektedir. Program sonucunda “Ön lisans” diploması almaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığında, organik tarım işletmeleri, organik pazarlar, organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayan özel sektör kuruluşları, organik ürün sertifikası veren kuruluşlar, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler ve KOBİ'lerde çalışabilirler. Ayrıca kendileri organik tarım yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Organik Tarım Programından mezun olan öğrencilerin, lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’n dan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin “Bahçe Bitkileri”, “Tarla Bitkileri”, “Toprak ve Bitki Besleme”, “Bitki Koruma”, “Organik Tarım İşletmeciliği”, Tarım Ekonomisi” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. TYYÇ- Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dosya İçin TIKLAYINIZ

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Duran ÖZKÖK

Mail: duran.ozkok@kayseri.edu.tr