×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
GEÇMİŞTEKİ MÜDÜRLER
GEÇMİŞTEKİ MÜDÜRLER

Prof. Dr. Hasan BAL - 1991-1992 (Kurucu Müdür)

Prof. Dr. Hasan BAL 1946 yılında Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. 1969 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. 1973 yılında aynı fakültede asistan oldu. 1975-1977 yılları arasında, DAAD bursu ile Almanya'ya gitti. 1978 yılında Tarım Makineleri Ana Bilim Dalında doktora yaptı. Aynı Ana Bilim Dalında 1989 yılında Profesör oldu. 1990 yılında Erciyes Üniversitesin geçti. 1991 yılında Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO (Kocasinan) kurucu müdürlüğünü yaptı. 1992-1994 yıllarında Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesine Dekan oldu. 1994-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO teknik programlar Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2013 yılında Iğdır Üniversitesine geçti. 2013 yılından bu yana Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Güner BAYRAM KÜÇÜK (1992 - 2006)

Prof. Dr. Güner Küçük Bayram 1962 yılında Bünyan’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Bünyan’da tamamlayan Bayram, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuştur. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 1990 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Prof. Dr. Güner Küçük Bayram 1985-1992 yıllarında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu’na 1992 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Güner Küçük Bayram 2002 yılında Doçent unvanını almış ve Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına atanmıştır. Prof. Dr. Güner Küçük Bayram 1992-2006 yılları arasında Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Senato Üyeliği, 1995-1998, 2004-2005 yıllarında Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2005, 2013-2016 yıllarında Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Güner Küçük Bayram 2011 yılında Profesör unvanını almıştır halen Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Hasan YETİM (2006 - 2012)

Prof. Dr. Hasan YETİM, 1960 yılında Karaman’da doğmuştur. 1983 yılında Atatürk Üni. Ziraat Fak. Gıda Bil. ve Tek. Bölümünden mezun olan Yetim, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamlamıştır. 1990 yılında The Ohio State University’de bir yıllık (American Language Program) lisan eğitiminin ardından yine aynı üniversitede başladığı doktora çalışmasını 1993 yılında tamamlamıştır. 1994 yılında Atatürk Üni. Ziraat Fak. Gıda Müh. Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Hasan Yetim, 1996 yılında aynı üniversitede doçent unvanını almıştır. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümünde göreve başlayan Yetim, 2002 yılında profesör olmuştur. 2006-2012 yılları arasında Yüksekokulumuz müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2012-2015 yılları arasında Erciyes Üniversitesi rektör yardımcılığı görevi yapan Yetim, 2017 yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır. 2017 yılında başladığı Gelişim Üniversitesi öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hasan YALÇIN  (2012 - 2018)

Prof. Dr. Hasan YALÇIN Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimini Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012-2018 yılları arasında görev yapmıştır