×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
VETERİNERLİK
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Kuruluş

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri Derecesi

Program Profili

Laborant ve Veteriner Sağlık Programında, Temel Alanı kapsamında; ev ve çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonoz hastalıklardan korunması, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin artırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışacak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözeten ve toplum yararını ön planda tutacak, eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe başarıyla görev yapacak veteriner sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Bu kapsamda eğitim süresi 2 yıl olan Laborant ve Veteriner Sağlık Programında, Fizyoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve İmmünoloji gibi temel bilimlere ait derslerin yanı sıra, genel kültür dersleri de yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar, Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, İç Hastalıkları, Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme dersleri yer almaktadır. Dönem içindeki uygulamalar bölüm başkanlığının onayladığı büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinde ve birimimiz bünyesinde bulunan kanatlı hayvan ünitesinde yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarı ile tamamlayan mezunlar tekniker unvanı kazanarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olan çok sayıdaki ilgili kuruluşların yanı sıra özel veteriner hastanelerinde, kliniklerinde ve laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak çalışabilirler. Ülkemiz hayvancılığı, diğer alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermekte ve dolayısıyla geleneksel ve ilkel yetiştiricilik birimlerinin yerini daha büyük kapasiteli, modern hayvancılık işletmeleri almaktadır. Sektördeki tüm bu gelişmelere paralel olarak işletmelerin nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının yetiştirilmesi amacıyla bu programlar açılmıştır. Özel çiftliklerde tavukçuluk, sığırcılık (et-süt), koyunculuk işletmeleri ile yem sanayinde yardımcı eleman olarak kendilerine yer edinebilirler. Hayvancılıkta çok sayıda damızlık ve üretim çiftlikleri kurulurken, kanatlı hayvan sektöründe entegre kuruluşlar yaygın teknik ve saha hizmetlerine ağırlık vermektedir. Yine sosyal ve kültürel gelişimin sonucu ev ve pet hayvanlarının sayısı da hızlı çoğalmakta, Veteriner kliniklerinde, kedi - köpek pansiyonlarında, eğitim ve yetiştirme birimlerinde vasıflı teknik eleman talebi artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yem fabrikalarının değişerek bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri yem sanayisinde de hem laboratuvar hem de teknik saha elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmış ve bu elemanların sağlanması konusunda sıkıntı çekilir hale gelmiştir. Son zamanlarda Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde işletmelerin yapısının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması gerekliliği bu işletmelerde nitelikli teknik elemanların çalıştırılma zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerin, lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Program mezunları Veteriner Fakülteleri; Fen Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri; Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim veya Zootekni Bölümlerine geçiş yapabilirler.

TYYÇ- Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dosya İçin TIKLAYINIZ

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Doç.Dr. Mürsel KARABACAK

Mail: mkarabacak@kayseri.edu.tr